smartwatch für iphone Fundamentals Explained

Ett av de enklaste sätten att mäta intensiteten i fysisk aktivitet är Metabolic Equal Activity (MET). Energiåtgången fileör många aktiviteter har räknats ut, oftast genom att mäta syreförbrukningen fileör respektive aktivitet, för att kunna räkna ut ett medelvärde på syreupptaget per tidsenhet.Steglängd Steglängd tå till tå häl

read more